Strategiebepaling en business idea validation

Strategiebepaling AmsterdamHet kan zijn dat je bedrijf tot nu toe van nature gegroeid is door een bepaalde vaardigheid die je beheerst. Je hebt nooit echt nagedacht over hoe je verder kunt groeien. Het hebben van een goed onderbouwde strategie helpt dan. Het kan ook zo zijn dat je zelf een idee, ofwel, business idea hebt (vanuit je reeds bestaande bedrijf of als startup), en dat je 'alleen' dat idee graag getoetst ziet worden. Is het een goed idee? Wanneer je op zoek bent naar een stevig gefundeerde richting voor je bedrijf, op de langere termijn, dan is het bepalen van een strategie verstandig om te doen. Wanneer je primair 'slechts' een idee getoetst wil zien worden, dan is 'business idea validation' het meest verstandig.

Strategiebepaling

Bij Shepherd & Hunter worden we happy van een product of dienst, welke zich onderscheidt en veel toegevoegde waarde biedt voor een bepaalde groep gebruikers. Nog mooier als je op basis daarvan ook een 'sound' strategie hebt, waarmee we de boer op kunnen voor je, of een matching site kunnen bouwen. Heb je nog niet (echt) een strategie, dan helpen we je graag de 'sweet spot' te vinden. We stellen je vragen als:

"Wat bied je voor oplossing, wat voor toegevoegde waarde heeft dat product of die dienst, voor wie? Hoeveel 'pijn' doet het potentiële klanten nu dat ze jouw product of dienst nog niet hebben? Wat voor alternatieve producten/diensten worden gebruikt om het 'probleem' op te lossen? Wat zijn de sterke en zwakke punten van die alternatieven? Wat kan jouw product of dienst daarvan onderscheiden? Wat zijn jouw sterke en zwakke punten? Welke trends en ontwikkelingen spelen er binnen de markt waarbinnen jij actief wil worden/bent? Kunnen 'we' daar op inhaken? Wat is van belang voor de potentiële klant? Wat voor soort klantgroepen kun je onderscheiden en bij welke past jouw product of dienst het best? Wat is je missie, ofwel, waar sta je voor? En, wat is je visie op toekomst, ofwel, waar ga je voor? Belangrijke, richtinggevende vragen voor de langetermijntoekomst van je onderneming."

Veel ondernemers hebben niet direct antwoord op al die vragen. We doen daarom graag research en beleggen bijvoorbeeld brainstormsessies voor het vinden van de antwoorden op dit soort vragen. De resultaten van zo'n onderzoek bespreken we dan graag met je, ook zodat je met dezelfde inzichten als die wij hebben opgedaan, kunt kiezen voor het meest interessante pad voor jouw onderneming.

Linksom of rechtsom gegenereerd, een goede, gefundeerde strategie geeft een heel prettig gevoel voor je zelf, en voor ons. Je weet wat er speelt in jouw markt en bij jouw klanten en concurrenten, en waarom je kiest wat je kiest. Het geeft vertrouwen in de kans van slagen en daarmee energie om er voor te gaan. Geloof. Begin je daarmee aan je sales activiteiten en/of marketing-communicatie, dan scheelt dat dag en nacht in het resultaat.

Business idea validation

Strategiebureau AmsterdamWe helpen ook graag met het simpelweg valideren van een business idee. Geen uitgebreid, verkennend onderzoek dus om richting te genereren, maar heel gericht en pragmatisch om één specifiek idee te valideren. Heb jij een 'problem worth solving' waarvoor je een oplossing hebt (bedacht)? We toetsen het graag in de praktijk (met de juiste vragen!), met behulp van de lean start up methode. Deze methode wordt ook gehanteerd binnen de Minor Entrepreneurship van de Universiteit van Amsterdam. Shepherd and Hunter is daar o.a. coach en assessor geweest en heeft er vele start-ups geholpen met het valideren van hun business idea.